TÉLÉCHARGER RAP KREYOL dernier

Auteur Louise 0 commentaire

RAP KREYOL dernier.

Hip-Hop Rap Beats Instrumentals in Free MP3 Download for Rappers who search great beats for free use. rap kreyol haitien: Download Music, mp3, mp4 Rap creole Video hd, Klike sou lien an ou pap regret zanmi m Play Telecharger l sou boutbagay de Fatima Altieri, Troubleboy Hitmaker, Baky, Samybeatz Bolo Recordz. Téléchargement MP3 Écouter avec Music Unlimited.TÉLÉCHARGER RAP KREYOL
Nom: rap kreyol
Format:Fichier D’archive
Version:Dernière
Licence:Libre!
Système d’exploitation: Android. iOS. MacOS. Windows XP/7/10.
Taille:52.46 MB

Instrus Gratuites

Premye l0t nan alfabet Krey6l. Atik defini ki vin apreyon mo kifini akyon vw ayl kipa nazal. Jan yo klasifye san moun pou transfizyon. Patikil pou make posesif sitou nan z6n n6Ayiti. Senb6l chimik akfizik ki reprezante mas atomik. Senbl pou reprezante inite sifas. Son pou make kontraryete osinon pou ensiste sou yon bagay. Kouveti lanp, dekorasyon moun mete sou lanp. Si ou vie plis limyn, wete abajou a.

The majority of the population speaks Haitian Creole Kreyol, a language derived from French. La majorité de la population parle créole haïtien kreyol, une langue dérivée du français.

Lise-Marie Déjean, directrice médicale, Solidarité des femmes haïtiennes organisation connue sous son acronyme créole SOFA, 16 novembre Gen moun ki konn mete absent tranpe swa pou yo fe rembd swa pou yo fe gw6g.

Politisyen an pa konn sa li ap di,paw61 yo pa gen sans, se yon pakbt absidite. Ki pran anpil tan, ki made konsantrasyon. Tb a abs6be tout dlo lapli a touswit. Pran tet, pran nanm, kapte lespri. Timoun albkile, yo kite televizyon abs6be lespri yo. Ki pa change, ni 1l li pozitif ni le li ta,i.. Mwen vie ou vini absoliman, mwen bezwen ou. Si ou al konfese, pe a ap ba ou absolisyon. Ki pa touchab, ki ekziste nan lespri selman, ki kontre a konkrd.

Madan Jan abyenfe kounye a, doktW di-li li pral fe yon ti gason.

FEDERAL Freestyle Pozisyon m (Clip Officiel) Rap Créole HAITI. M pa konn anyen non (Video Lyrics Download) Izolan ft Niska Lex - September 24, Mixtape Rap Kreyòl tiré de Dynasty Mizik Novembre par Dj Vibe.

Nan "ch", h se dezyem lt la. Aktivite kote ou bay lajan pou yon sdvis osinon pou yon machandiz. Kou mwen touche, mwen al fe acha.

Banm Respè m TBF Download Rap kreyol Rap kreyol 0 New Music Sponsor-By-Wendyyy. Le hip-hop haïtien, ou rap kreyòl, est un genre de hip-hop originaire de Haïti chanté par des Créer un livre Télécharger comme PDF Version imprimable.

Kote achevek rete, biwo achevek. Katedral la tou pre ak acheveche a. Evek anchef Monseyb Myo se Achevek P6toprens. Building kote achevek rete. Achimed prensip Achimed: Yon k6 ki nan dlo deplase yon vala dlo ki peze menm pwa akpwa k6 a. Kou ou we kay sa a, ou we se yon gran achitek ki desinen 1. Ladres ak teknik pou bati kay. Ou ka diplome nan achitekti nan katran. Mwen gen pou mwen fe yon rive nan achiv la pou mwen al chache yon ekstrb batiste mwen. Moun ki okipe achiv, ki oganize dokiman.

Chantal etidye sekretarya men se travay achivis li fe. Achtayn Albe Einstein Albert: np.

rap kreyol haitien - Music , mp3 , mp4 [ hd ] Download Rap Creole Haitian

Li devlope teyori Relativite. Twoke, peye lajan pou machandiz. Sa vie di ou bay k6b pou gen yon bagay. Mwen achte yon bl machinjodi a. Madanm, pa estasyone machine ou la a si ou pa yon achtb, se moun ki ap vin fe mwen vann selman ki andwa estasyone la a. Adanmsonn Jinet Adamson Ginette: np. Pwofese literati, ekriven, kritik liter. Li fe doktora nan literati frans. Li se pwofese inivesite Wichita, nan eta Kanzas.

Adan ak Ev te rete nan Jaden Edenn. Se pa tout moun ki adaptab. Chanjman an ka tanpord, pemanan, sipefisydl osinon an pwofonde. Se mwen ki adapte k6d sa a nan aparby la, li pat bon pou li anvan. Panyblyo adapte mizik Tabou Konbo a, yo fe li tounen yon mereng ki pi cho toujou.

Mwen adapte m a sitiyasyon an, ki sa ouvie mwen f. Mwen bezwen yon tablo, ban m yon fby adbbd ak yon demilit penti. De granmoun yo viv ade, pou kb yo. Adefo manman, nou tete grann.

Adefo youn, nou a pran 16t.

TÉLÉCHARGER RAP KREYOL GRATUITEMENT

Diksyone Kreyol Vilsen ademen: prep. Demen, Na we jou ki vini apre jodi a. Mwen ale, tande Jozff, ademen. Pote adezif sa a prete mwen pou m kole malt la.

TÉLÉCHARGER RAP KREYOL GRATUIT

Le yon moun ki marye gen yon menaj sou kote. Madan Chal div6se ak Chal pou adilt. Ajoute vald poujwenn yon total. Ou fe yon adisyon 1e ou mete de 2 osinon plizye chif ansanm epi ou konte konbyen ou genyen antou. Si ou pa konn fe adisyon, ou pa konn konte lajan. Ajoute, mete youn ak 16t pou jwen yon total.

Adisyone konbyen lajan ou rete pou ou we si li ase. Youn nan asistan gason nan relijyon vodou. Mo ki sdvi pou modifye, limited osinon kalifye yon non ak yon pwonon. Nan fraz "Gwo Sonson" gwo se adjektif. Sofi se yon adjwen nan depatman nou an depi semen pase. Msye pa chbf isit la, se adjwen li ye. Li l1 pou ou admbt ou ant6 Woje.

Admeton mwen ta fe yon bagay ki mal, ki moun ki pajanm fe erb Gwoup moun ki anchaj okipe zafe administrasyon yon peyi.

Mbmg Rap Kreyol On Top Mp3 Telechargez

Domen etid ki prepare administrate. Administrator a pa la, moun pap kapab touche. Jere, oganize ak objektif Se papa m ki administre lajan fanmi an. P61 se yon nonm admirab men li sounwa tw6p.

Kontanplasyon, apresiyasyon. Jan gen admirasyon pou Kaw6l. Moun ki admire, ki apresye yon lot moun. Mwen tap gade yon fim 16trejou, se pa de admire mwente admire jan aktW ajwe byen. B6l tifi, si ou te konnen jan mwen admire w, ou pa ta ban mwen refi.

Atitid ou a pa admisib, li an dezak6 ak prensip legliz. Seri etap pou yo konsidere yon kandida. Se nan etap admisyon an lek6l la realize Jozefin tw6 gran pou klas la. Pri ou peye pou antre nan yon fonksyon.

Li te vin direktris F6-Dimanch, kote ki te gen anpil krim ak abi sou moun ki anprzonnen pou lide politik yo. Peryod nan lavi yon moun ki k6manse 1 li fme. Adolesans se pery6d timoun yo kbmanse pran endepandans nanjan yo panse ak nan sa yo renmen. Demachpouyon moun osnon yon bagayvin pou ou. Si ou ve genyon timoun san ou pa fe 1, ou ka konsidere adopsyon. Aksepte yon lide yon prensip epi defann li. Pran yon bagay osnon yon moun tankou li se pa w.

Lb ou adopted yon timoun, ou fe li antre nan fanmi w. Salnav ak madanm li te kontan anpil 1I yo te adopted ti bebe a. Sa ou konsidere tankou pa ou. Se pitit adoptif mwen li ye. Ki merite adore, apresye ak admirasyon. Ti pitit sa a adorab, depi sou jan li pale a. Egare pou, fou pou yon moun.

Tout lajounen, Jan gen yon s6l adorasyon, se Mari, pitit madan Milo a li renmen. Chante osnon seremoni legliz. Aksyon yon moun ki ap adore. Moun ki adore, moun ki admire yon lt pa amou. Mwen renmen ou telman, mwen santi mwen adore w. Ak ki sik ou adousi akasan mwen an. Depi mwen te fin diskite ak Tisya a, tanperaman li adousi anpil. Adrenalin soti nan glann sirenal epi li vin nan san pou ft ke a bat pi vit fe tansyon monte, ft aktivite sik nan san monte.

Adris Kaw6l se nimewo 34 nan Ri Lanteman. Adrbs lek6l la se Ri Larivy. Mwen ekri non ak adrbs zanmi mwen yo nan yon ti kan.

Ban mwen adrbs la, mwen ap vin san fot. Adrbs Edika Vizyon se: riyNl Educa. Mwen pa gen adrbs ou se sa ki fe mwen pa ekri w. F6k ou ta we sou ki ton P61 adrese mwen. Ekri adrds yon moun sou yon anvl6p. Adriyen Antwan Adrien, Antoine. Apresa li al Ozetazini, Okanada ak Anfrans.

Li retounen Ayiti an , li pwofese Sen-Masyal. Li te aktif toupatou pou ede jen yo aprann. Li te pran ekzil sou gouvenm F. Li viv 23 ane nan Ozetazini. Li retounen nan peyi a an apre Divalye pati. Li te sip6te epi ede gouvenman Aristide. Li jwe yon wl6 aktif pou gen chanjman demokratik Ayiti. Li te vin direktW kolbj Sen Masyal. Mwen se advantis, se sa ki fe mwen pa travay lesamdi.

Gen adveb ki make kijan, ki direksyon, kilk, ki kote osnon ki kantite. Si Edwa nan pati repibliken epi Jan nan pati democrat, talk konsa yo pral fonksyone tankou yo se de advese.

Kay mwen an adwat kay madan P61 la. Ti tablo espesyalpou timoun ekri. Mwen te renmen adwaz lontan yo, kou ou fin ekri, ou kapab efase li ak dlo. Msye konsidere pami premye moun ki te espesyalis jeyografi Ayiti. Adye Bondye, gad kisa Konpe Lewa devni!

TÉLÉCHARGER JUPYTER PYTHON

Premye prezidan li se te Michaelle Lafontant Herard. Og"n kominikasyon li se te "Tem" ak "Langaj". Misyon 6gdnizasyon se pou defann ak ankouraje sikilasyon panse sanbabouket plus.

TÉLÉCHARGER MUSIC ZIK4

Ou tou we Wobe pa menm moun ak Jera, Wobe se yon nonm ki afab, Jera limenm, li repousan. Soulye afam yo ka gen talon kikit men pa gason yo se talon pla pou yo genyen. Mwen pa kontan ak pe a, mwen pran tout afe m, mwen ale.

Gade yon afe, nan ki zen ou ap mete mwen la a Relasyon kote de moun ap viv ansanm san yo pa marye. Jes oswa santiman karesan pou yon moun. Jan se moun ki toujou bay fanmi li afeksyon. Lanmn marenn mwen an afekte mwen anpil. Iwe yon kay osinon yon espas ki kalkile pa ane. Ou pa gad figi Chantal, li afese anpil papa. Ou we afich ki sou poto a, se mwen ki mete 1.

Msye afiche nouv6l la nan tout poto elektrik nan katye a. Biwo a made mwen yon afidavi sip6 kift se pou mwen ranpli f6m nan epi al chache detwa papye labank pou mwen pote ba yo. Gwoup moun manm ladan 1, atach, koneksyon. Mwen pa nan ankenn afilyasyon, mwen se yon moun ki apa. Konekte, atache akyon gwoupman. Eske ou afilye ak asosiyasyon etidyan isi a Sa ou di la a, monkonpe, se yon afimasyon ki ka vire kont ou!

Si mwen konprann byen, rezilta egzamen ou an afimatif Mwen afime ou mwen we Jezila ak de je mwen ap desann lavil. Jan mwen we ou aflije la a, ou pap ka al nan bal aswe a. Diksyone Kreyol Vilsen afon: adv.

Nou ap etidye keksyon an afon. Af6s ou pa etidye, ou pa pase. Nan tan koloni, esklav ki libere. Afranchi yo te lib fe anpil nan sa yo te vie, yo te gen dwa esklav yo pat genyen men dwa yo te gen limit tou. Yo te vin konsidere tankou yon 16t kategori moun, ant esklav yo ak kolon blan yo. Se pa tout metye yo te kite yo aprann ni se pa tout k6mes yo te andwa fe.

Se pa tout grad yo te kite yo genyen nan lame. Saf gouman, voras, ki manje anpil e vit. Kotdivwa se nan yonn nan peyi Afrik yo. Se nan kontinan Afrik tout zanset moun nwa yo soti. Yo sdvi ak li nan manifakti anpoul, nan tib radyo, nan soudi eltr. Diksyone Krey6l Vilsen agoni: n. Etap k1 yon moun pral mouri. Mwen pa janm we moun nan agoni. Mouri lantman, soufri alevini. Madan Chal agonize pandanyon semenn anvan li mouri. Vin tache agraf la pou mwen, men mwen pa rive.

Pouki ou pa agrandi foto sa a, jan li bbl Ogmantasyon gwose yon bagay. Agrandisman kay la koute mwen anpil lajan. Ou pa bezwen pran m agrap konsa, se pa joure mwen apjoure ou. Vin pi mal, ki vin pi grave. Ki gen avwa ak travay late osinon ki gen avwa akpataj akpwopriete te.

Ayiti yo pale anpil sou ref6m agrb, k6m yon fason pou rezoud pwoblkm pwodiksyon manje nan peyi a. Li vole sou moun yo, li agrese yo, polis arete 1.

Ki reyaji ak vyolans, ak f6s. Poukisa ou bezwen agresif konsa a, kalme ou non. Se pou ta we ki kalite agresyon v61 a fe sou timoun yo. L6trejou mwen te pase yon sware agreyab lakay Terbz. Ayiti se yon peyi kote twaka peyizan yo travay nan agrikilti. Domen teknik ki etidye pwodiksyon ak kontw6l plant. -,i, Peyi Dayiti se yon peyi agrik6l. Li gen pouvwa tou sou tout bato ki vwayaje nan lanmd.

Li reprezante akyon gason wouj ki gen zye vet, kipote inifim militW, gan nan men ak kas sou tet plus. Biznis ki trete, konsive osinon transf6me pwodui ol,,ir, agwon6m: n. Moun ki etidye pratik ak teyori kouman pou travay la te a byen.

Agwon6m Chal pa ret dbye biwo, li renmen al travay nan pwovens ak abitan yo. Syans ki montre k6man jere resous agrikol. Kand ki gen yon pajpou chak jou kote moun make sa li gen pou li fe nan jou yo. Pwogram ki genyen nan yon aktivite. Bijou ajan yo dire anpil epi yo bbl.

Jozefa se ajan asirans li ye, li vann asirans. Biwo espesyalize nan yon bagay. Mwen pral pase nan ajans famasetik sa a, yo kapab gen kbk dy6b pou mwen. Moun ki soti nan peyi Ajantin. Peyi nan Amerik Disid ki toupre ak Brezil.

Ajantin se yon peyi kote yo pale Pany6l. Kouve ki gen kiye, fouchet ak kouto. Mwen pa we kote ajantri yo ye, ou te wete yo nan tiwa a Demen mwenpral resevwa etranje lakay mwen, mete tout ajantri yo dey6. Madan B6s se yon moun aje, li gen sansenkan. Kane ki gen yon paj pou chak jou kote moun make sa li gen pou li fe nan jou yo. Ajeno Wonal Ag6nor Ronald: np. Espbtif Ayisyen ki jwe tenis nan nivo entenasyonal. Vin mete ou ajenou tifi, ou tw6 maledve. Mwen toujou mete mwen ajenou le dimanch 1l mwen al legliz.

Fason moun boule, ajisman, konpotman, aksyon. Mwen renmen jan ou aji ave m nan. Lorbt konn danse, papa, ou pa we jan li ajil Materyo te ki sdvi pou fe krich, kannari ak l6t travay atizan. Mwen pa renmen ajisman Tisya ditou. Ki kapab ajiste, ki pa fiks. Fe de moso amonize youn ak 16t. Chanjman pou ou ka rann yon bagay posib.

Depi mwen pbdi travay mwen an, se pa de ajisteman mwen oblije fe pou m ka fe dlo fe bb. Moun ki ap mete dez6d nan yon sitiyasyon.

Kijan ou ajite konsa a, kalme ou non. Ki pare, ki alk, ki pa anreta. Ki gen titwou pou limyd pase. Ki elijib pou reprann yon ekzamen. Li pa pase bakaloreya, li ajoune pou septanm. Mwen pa gen gwo kay, se yon ti ajoupa mwen genyen.

Le ou ajoute de mango sou twa mango, sa ba ou senk mango. Operasyon pou mete ansanm osinonpou ogmante kantite. Chyen ak chat pa janm fin antann yo byen. Yon kawo te vo apeprl twa ak. Ak Endepandans: Dokiman ki konsiye deklarasyon Endepandans Ayiti.

Moun sa yo te siyen Ak Endepandans Ayiti Mwen toujou akable 1l m mache nan solby cho pandan lontan. Msye renmen ak yon ti dam ki rete akachon, ki moun Okay. Mwen pral nan akademi Boza ane pwochen.

Téléchargement MP3 Écouter avec Music Unlimited. by YowMix CEO février 23, DJ X-Beat - Rap Kreyol Forever Mixtape DJ Mix . rap kreyol haitien: Download Music, mp3, mp4 Rap creole Video hd, Klike sou lien an ou pap regret zanmi m Play Telecharger l sou boutbagay de Fatima Altieri, Troubleboy Hitmaker, Baky, Samybeatz Bolo Recordz. Dj Valmix Rap Kreyol Ki Ye m Mixtape DJ Mix .

Sosyete ki reyini savan osinon atis. Lekol espesyal pou aprann penti, mizik ak 16 boza. Se yon manje ki balance pou nitrisyon timoun. Liy ki gen f6m demisek plizye koule ki part nan sydl la, 1e reyon soloypase nan vape dlo lapli ki nan 1e a. Lapli a tap vini epi, kou li rete, akansyel la part. Chimerik, ki bay move jan,move karaktW Depi Jan mouri, Mari vin akaryat anpil.

Depi mwen sevre pitit la, li vin akaryat. Labouyi farin mayi fen moun manje tankou sereyal. Reset akasan soti nan peyi Nijerya ak Dahome. Vin al achte ven k6b akasan pou mwen nan bout kafou a. Mwen ta mete rad akawo mwen an men li poko pase. Non yo bay chefgwouppeyizan ame nan z6n sid ki te alatet lage Pike. Non Akaye a soti nan yon mo endyen Tayino Kayaha ki te nan kasika Zaragwa.

Se nan Akaye, 18 Me pandan yon kongre, Desalin ak 16t lide yo te kreye drapo ble e wouj ayisyen a. Ki pa alamod anko, ki gen met6d ansyen. Priyd nan relijyon katolik pou made Bondye padon pou peche. Lb yon moun al konfese, selon gwose peche ou fe pb a kapab voye ou al resite plizye akdekontrisyon. Varyasyon rejyonal nan depatman Sid. Klara ake m, Andre ake ou Aken. Kristof Kolon te rive nan p6 Aken an 1l sa a Tayino yo te rele zon nan Yakimo.

Gen yon 16t eksplorate Amerigo Vespouchi te poze Aken tou. Gen plizye atis ak ekriven ki moun Aken. Aken se kote ki gen bl plaj epi mounyojanti tou. Lb mwen ale kay Pola li toujou banm b6l akby. Madan Kalo akeyi m ak de bra.

Li akile neg la, msye made padon. Jounalis fi, opozan politik milite maltrete epi lage 1 toutouni nan lari P6toprens an Bwi kolektif pou make ako ak yon moun osinon ak yon lide.

Vot kote tout moun dako ak ke kontan. Diksyone Kreyol Vilsen akimile: v. Mwen akimile yon paket kreyon paske mwen pa janmjete yo. Pawal ki bay yon moun responsab yon zak. Gade mwen pa fe anyen epi se sou do m akizasyon an tonbe akizate: n. Moun ki bay yon l6t pot responsabilite yon zak. Nan tribinal la, akizate a te yon jan rete sou silans li pandan tout sesyon an. Bay yon moun pote responsabilite sa kipase a, anvanjijman.

Moun yo di ki reponsab yon fot. Akize, leve pou defann tbt ou. Rdl kolektif anfoul pou apwouve osinon akeyi yon moun.

Malkt la femen akle, si ou pa gen kle a ou pap sa louvri 1. Aklbk Jak Aclocque Jacques: np. Foutbolk ayisyen, li te jwe nan ekip foutb6l Viktori. Mwen fe yon ak6 ak Wozeli, si li pa p vini, mwen ap vini. Vini mwen akbde gita a pou ou. Se pitit madan Wobb a ki akbde m pbmisyon pou mwen prete oto li a.

Enstriman avan poufe mizik li gen klavye tankou pyano sou men dwat ak akonpayiman pou men goch, se yon enstriman p6tatif. Vin jwe yon ti akbdeyon pou mwen la a. Mwen pa renmen jan ou akokiye k6 ou la a, sanble ou gen lafyev. Siy matematik ki sanble ak parantez. Pou ou gwoupe enf6masyon matematik ansanm, ou ka sbvi ak parantbz, kwoche osinon akolad. Mwen ap marye avek ou akondisyon ou kite travay sa ou ap fe kounye a. Madan Vikt6 al nan maryaj la byen akonpaye ak pitit li yo, se we pou ou ta we 1.

Istwa sa a, se yon bagay ki fin akonpli, nou pa bezwen tounen pale sou li ankb. Reyalizasyon, rezilta enp6tan. Youn nan akonplisman Silbt, se jan li fini program nan anvan tout 16t elCv yo.

Pa vin akoste ou sou mwen la a, mwen tou fatige. Mwen we twa batiman merikenyo byen akoste nan rad la, mwen pa konn sa ya p fe ni pouki yo la. Gen de gad ki akoste madan Jera. Mayi a cho, si ou vie, pran detwa kiye akote. Madan Ekt6 al akouche, li fe jimo. Tout timoun yo akoupi pou yo jwe mab. Diksyone Krey6l Vilsen ak6z: Poutet, paske. Antwhn vin malad akbz li pat pran prekosyon. Fritay ki fit ak malanga osnon ak pwa enkoni.

Download View Artist Save Remove from Library Add to Playlist Share Song. Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more. Exprovisation m Tchaga Bouggy download rap kreyol Sou pi gwo site internet peyi a Hit sou Banmvibemusic mp3 download rap. Men Lobey La-Benny Blacko ft Zoe Money. More by Rap Kreyol United.

Mwen renmen manje akra ak bannann peze awoze ak yonbon ti s6s pikliz. Dokiman pou aksepte yon diplomat nan yon peyi. Moun ki vie tout pou li ak jef6. Ana se moun ki akrbk anpil, pa made li prete anyen. Pwen osinon liy ki nan mitan yon bagay ki ap vire. Mak ki ekri sou yon lIt sitou vwayel pou modifye jan pou moun pwononse li. Pedal ki sdvi pou bay mote machine plis gaz, pou li ka fe vites. Pa peze akselerate ra planche. Li pa bon pou moun akselere 1 yo ap fe koub, sa ka koze aksidan.

Kondisyon ou fb mwen yo pa akseptab, mwen deside kase kontra a. Kote ou prale ak tout akseswa sa a yo, ou pa bezwen tousa, mache ak sa ki enp6tan s6lman.

MichMl tonbe sou de b6 dbye li 16trejou, aksidan sa a fe li fe twajou kouche lopital. Li pa vin travay, li aksidante. Le de moun marye devan yon reprezantan sivil. Pati nan yon selil nd ki sanble ak yon tifilfen, ki kominike enf6masyon soti nan yon selil, ale nan yon lot. Kote ouwe li ye la a, li plen aksyon sou li.

Années actives, depuis Barikad Crew est un groupe de rap haïtien formé en Pays d origine, Drapeau d Haïti Haïti. Telecharger la Mixtape JASPORA. Retrouvez toutes les paroles des chansons du moment ainsi que les titres de légende qui ont fait l histoire de la musique.

Sevis ki fe pati seremoni vodou. Moun ki brav, ki pran chans. Kouman Polo fe aksyonne konsa a. Mwen ta renmen vin yon akte pou m al jwe nan televizyon. Jan se moun ki aktif anpil 1l gen kanaval. Doktrin politik ki ankouraje aksyon olye chita bra kwaze.

Moun ki ap f aktivite politikpou li kajwenn yon rezilta. Aktivite mwen pi renmen fe se naje. Fonksyon ki dwe fit nan yon okazyon.